Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Bilimsel Araştırma Basamakları Nedir


Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

Bilimsel Araştırma Basamakları (Özet)


1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
2. Araştırma Problemini Tanımlama
3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
4. Hipotezlerin Yazılması
5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
6. Verilerin Toplanması ve Analizi
7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması

Bilimsel Araştırma Basamakları Nelerdir


Bilimsel proje çalışması heyecan ve gözlem ile başlar . Çevremizde çok varlık var ve çevremizde çok değişiklik oldu . Bu varlıkları ve değişiklikleri heyecan ederiz . Gökyüzü ne türlü oluşmuş? Ne Sebeple mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yıldızlar parlıyor ama her gece benzer yıldızlar olmuyor . Neden? Yıldızlar ne türlü yer değiştiriyor? Ardından heyecan ettiklerimizle alakalı gözlemler yapmaya başlarız ve kendimizi bilimsel proje hazırlarken buluruz . Ama yaptığımız çalışmanın bilimsel olması sebebiyle yapmamız gerekenler sırasıyla uygulayacağımız basamaklar var . İşte bunlar:

1. Projenin Konusunu Seçmek


Projenizi ilgilendiğiniz üst kısmına düşündüğünüz heyecan ettiğiniz konular üst kısmına seçin . Aklınıza çok fikir gelebilir . Bunları not edin . Bir An Önce hüküm vermeyin . Bunların içinde sizin en güzel yapabileceğinizi en heyecan ettiğiniz seçin . Bu proje yalnızca sizin tercih edeceğiniz konuda bilgili olduğunuzu göstermeyecek . Unutmayın sizin bir sorunuz var . Bu problemin yanıtını vermek sebebiyle bilimsel bir proje hazırlıyorsunuz .

2. Bilgi Toplamak


Projenin konusunu belirledikten ardından konunuzla alakalı kitaplardan dergilerden internetten insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın . Bilginin yazılı olması gerekmiyor . Konunuzla alakalı fotoğraf asetat saydam model afiş ve bulabileceğiniz her çeşitli malzemeyi toplayın . Projenizi en güzel ne türlü sunabileceğinizi düşünün .

3. Bilimsel Yöntem


Sizin bir sorunuz heyecan ettiğiniz bir şey var . Projenizin amacı nedir? Ne aramaya çalışıyorsunuz? Sorunuzun cevabı ne olabilir? Varsayımda yani ön tahminde bulunun . Varsayımınızı gösterecek deneyler ne türlü olabilmektedir hangi malzemeleri kullanabilirsiniz hangi ölçümleri yapabilirsiniz?

4. Kontrollü Deney Yapmak ve Sonuçları Kaydetmek


Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın . Kontrollü olarak ve tespit edecek bir işlem sırası izlenerek laboratuarda tekrarlanan gözlemlere kontrollü deney denir . Deneyi yaparken bütün gözlemlerinizi bütün düşünceleriniz not edin . Bütün notlarınız çalışmanız bittikten ardından her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak ayrıca şayet bir hatalı yaparsanız hatanızın nerede olduğunu gösterecektir . Hatalı yapmaktan korkmayın . Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların bitiminde bir daha tekrar deneme ve yine yılmadan bir daha deneme ile gerçekleşmiştir . Bilim sabır ve özveri gerektirir . Bundan da korkmayın . Şayet bilimsel yöntemi gerçek şekilde uygularsanız kesinlikle bir sonuca ulaşırsınız .

5. Grafikler Tablolar Çizimler Modeller


Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler tablolar çizimler yolu ile gösterin . Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler ( modeller ) de yapabilirsiniz .

6. Yaptığını Göster


Çalışmanız temel ve itinalı olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı . Yaptığınız maket deney kişilerin anlayabileceği şekilde düzenlenmeli ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz . Bunu renkleri faydalanarak insanları şaşırtacak eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz . Buradaki yaratıcılık sizlere kalmış . Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin .

7. Rapor Yazma


Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve ne türlü yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da tespit edecek kurallara ve tespit edecek sıraya göre yazılır . Bu kurallara ve sıraya uymalısınız .

8. Sunuş


Bilimsel bir projenin kesinlikle sunuşu yapılır . Siz de projenizi arkadaşlarınıza öğretmenlerinize ailenize jüriye ve tanımadığınız çok insana sunacaksınız . Projeyi sunuş pratikleri yapın . Bir arkadaşınıza ailenize öğretmeninize sunun . Ayrıca unutmayın konunuzu en güzel siz biliyorsunuz . Çok uğraştınız emek harcadınız hemen sizin bildiğiniz bilgileri öbür insanlarla paylaşma vakti geldi .


Bilimsel Araştırma Basamakları Resimleri

 • 51
  Bilimsel araştırma yöntemleri şeması 3 yıl önce

  Bilimsel araştırma yöntemleri şeması

 • 20
  Bilimsel Araştırma Basamakları 3 yıl önce

  Bilimsel Araştırma Basamakları

Bilimsel Araştırma Basamakları Sunumları

 • 23
  Önizleme: 3 yıl önce

  Bilimsel araştırma basamakları sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİLİMSEL YÖNTEMİN AŞAMALARI Bilimin 2 temel öğesi vardır: * Bilgi, * Düzenleme. Bilim düzenlenmiş bilgiler topluluğudur.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Bilimin Amaçları * Neden-sonuç ilişkilerini arama, * Kanıtlama, * Gerçekleme, * Denetleme. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  Bilimsel Yöntemin Aşamaları 1- Gözlem: Rastlantıya bağlı olarak bilim adamının dikkatini çeken bir olayı gözlemesi ile ortaya çıkar. Bilimsel yöntemin ilk aşamasıdır. 2- Hipotez: Araştırmaya başlamadan önce araştırıcının ileri sürdüğü önyargıdır. 3- Gerçekleme: Araştırma yöntemlerinden biri kullanılır. Bu aşamada: * Veri toplama, * Değerlendirme. 4- Genelleme: Bir hipotez reddedilmezse varılan yargı genellenir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  Bir hastada boğaz ağrısı, ödem, ateş  GözlemSemptomların nedeni -hem. streptokoklar  HipotezBoğaz kültürü alınıp, sonucun değerlendirilmesi  GerçeklemeBoğaz ağrısı, ateş ve ödem nedeni -hem. streptokoklar  Genelleme style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  EPİDEMİYOLOJİK ARAŞTIRMA PLANLANMASI Araştırma: Çeşitli konularda bilgi, veri toplamak için belirli koşullar altında, amaçlı, planlı, sistemli yapılan gözlem ve ölçümlerdir. Hipotez kurma  Test etme  Bilgi birikimine katkı   Araştırma Planı: Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişkileri en doğru biçimde saptamak için düzenlenmiş, gözlem-ölçüm-değerlendirmelerin nasıl yapılacağı konusunda araştırıcının yönünü belirleyen bir çerçevedir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Bir Araştırma Planında Bulunması Gereken BölümlerBÖLÜM I. Konu seçimi, tanımı ve amaçların belirlenmesi.BÖLÜM II. Literatür bilgilerinin derlenmesi.BÖLÜM III. Araştırma hipotezlerinin belirlenmesi. BÖLÜM IV. Hipotezlerin sınanmasına ilişkin çalışmalar (Materyal - Metod Bölümü).style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  BÖLÜM I. Konu Seçimi, Tanımı ve Amaçların Belirlenmesi * İlk ve en güç iş  konu seçimidir (gözlem, deneyim, literatür taraması), * Konunun seçim nedeni  sağlık açısından önemi, yaygınlığı v.b., * Yakın gelecekteki yararları  araştırma bitiminde ulaşılacak hedefler, * Uzak gelecekteki yararları  sağlık hizmetlerinin yönlendirilmesi.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  BÖLÜM II. Literatür Bilgilerinin Derlenmesi* Konuyla ilgili bilgilerin toplanması, * Kullanılan yöntemler, * Karşılaşılan sorunlar, * Kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenler, * Kullanılan ölçümler saptanır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  BÖLÜM III. Araştırma Hipotezlerinin Belirlenmesi 4 hipotez kurma yöntemi vardır: 1- Farklılık Yöntemi: Bir olay sıklığının farklı koşullardaki bölgelerde çok farklı olması. Örn.: Serviks Ca. 2- Birlikte Bulunma Yöntemi: Farklı bölgelerde herhangi bir faktörün bulunması ve hastalığın sıklığı benzer olabilir. Örn.: GIS hastalığı 3- Birlikte Değişme Yöntemi: Bir faktörün bulunma sıklığı, hastalık sıklığı ile birlikte değişme gösterir. Örn.: Sigara - akciğer kanseri 4- Benzerlik Yöntemi: Bir toplumda iki hastalığın dağılımının benzer olması nedeniyle ortak etyolojik faktör aranması. Örn.: Burkit lenfoma - Sarı humma (sivrisinek)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  BÖLÜM IV: Hipotezlerin Sınanmasına İlişkin Çalışmalar (Materyal - Metod Bölümü) * Araştırma yerinin seçimi, * Araştırmanın evreni, örnek büyüklüğü ve örnekleme yöntemi, * Kontrol grubu gereği, seçimi ve kaynakları,style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  * Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenlerinin belirlenmesi,  Değişkenler;  Bağımlı Değişken: Genellikle bireyin kontrolü dışında birçok faktörün etkisiyle oluşan, bu faktörlerle kendisi arasındaki ilişkinin derecesi saptanmaya çalışılan değişkendir. Bağımsız Değişken: Bağımlı değişkeni ne ölçüde etkiledikleri saptanmaya çalışılan değişkenlerdir.  Sürekli: Değerler arasında boşluk yok. Boy, T.A., v.b. Süreksiz: Aralık var. Gebelik sayısı, medeni durum, v.b.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  12. Sayfa
  * Araştırmada kullanılacak terim, sınıflandırma ve kriterlerin açıklanması,* Araştırmada kullanılacak araç - gereçlerin saptanması,* Ön denemeler,* Gerekli insan gücünün sağlanması ve eğitilmesi,* Verilerin toplanması, düzenlenmesi ve analizi,* Meslek ahlakına ilişkin (etikal) sorunlar,* Araştırma ile ilgili çeşitli izinlerin alınması,* Araştırmanın ara raporları ve son raporunun hazırlanması,* Araştırmanın zamanlama çizelgesi,* Araştırma bütçesinin hazırlanması. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  13. Sayfa
  ÖRNEKLEME  Örnekleme, örnek seçimi için kullanılan yöntemlerdir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Örneklemin Yararları1- Örnek üzerinde bilgi toplamak daha pratik; zaman, personel ve parasal yönlerden daha ucuzdur. 2- Sonuçlar daha kısa sürede alınabilir. 3- Elde edilen sonuçlar tüm evrene genellenebilir. 4- Uygun yöntemlerle seçildiğinde örnekleme hataları en az düzeye indirilebilir. 5- İncelenen konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgiler toplanabilir, uygulamalar yapılabilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  15. Sayfa
  Örneğin Özellikleri* Evrenden alınan her örnekte araştırılacak konu tesadüfe bağlı varyasyon gösterir. * Örnek büyüdükçe sonuçlar evren değerine o ölçüde yaklaşır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Örnekleme Yöntemleri 1- Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri), 2- Olasılıklı Örnekleme Yöntemleri.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  Olasılığı Bilinmeyen Örnekler (Olasılıksız Örnekleme Yöntemleri)a. Gelişigüzel Örnekleme  Evren büyüklüğü bilinmezb. Kota örneklemesi  Kişilerin örneğe girme olasılığı ?c. İkna yoluyla  Kamuoyu görüşü saptamada kullanılırlard. Uygunluk nedeniylee. Gereklilik nedeniyle style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  Olasılıklı Örnekleme Yöntemleria. Basit rastgele örnekleme yöntemi: * Evren homojen (sosyodemografik özellikler) * Her bireyin örneğe seçilme şansı eşit b. Sistematik örnekleme yöntemi: * Evren büyük ve homojen, hazır liste var * Listeden eşit aralıklarla seçim söz konusu style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Olasılıklı Örnekleme Yöntemleric. Tabakalı örnekleme yöntemi: * Evren homojen yapıda değildir. Alt gruplar (+) * Her tabaka kendi içinde homojendird. Küme örnekleme yöntemi: * Küme içi heterojen olmalıdır * Kümeler küçük olmalıdırstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  20. Sayfa
  ANKET YÖNTEMİ  Anket, kişilerden çeşitli konularda, planlı ve standart biçimde bilgi almak için geliştirilmiş, özellikle epidemiyolojik ve sosyolojik araştırmalarda sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.  style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_h

  21. Sayfa
  Anket Türleri 1. Yüz - yüze anket. 2. Posta aracılığı ile anket. 3. Telefonla anket. 4. Gözlem altında anket. style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  22. Sayfa
  Anket Soru Tipleri1. Açık uçlu sorular: Örn.: Sigara içmenin sağlığa etkisi nedir? 2. Kapalı uçlu sorular: Örn.: Gebelikten korunmak için herhangi bir yöntem kullanıyor musunuz? 1- Evet 2- Hayır 3- Cevapsızstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  23. Sayfa
  Anket Formunun Bölümleri 1. Tanıtım Bilgileri, 2. Araştırmanın Amacına İlişkin Bilgiler. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  24. Sayfa
  Tanıtım Bilgileri a- Uygulayanın tanıtımı: - Anketörün adı - soyadı, - Anketin süresi, - Anketörün izlenimleri, - Anketin sonucu. b- Uygulanan kişinin tanıtımı: - Kimliği, - Sıra no, - Adresi, - Sosyodemografik özellikleri (yaş, cins v.b.).style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  25. Sayfa
  Araştırmanın Amacına İlişkin Bilgiler * Bilgi - tutum - davranışı belirleme soruları, * Hizmetten yararlanma düzeyini belirleme soruları, * F.M., laboratuvar bulgularına ilişkin bilgiler.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  26. Sayfa
  Soru Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar * Soru, araştırmanın konu ve amacına uygun olmalıdır. * Soru tipi, araştırmanın konusuna göre seçilmelidir. * Sorular, anlaşılabilir biçimde sorulmalıdır. * Her konuda sadece bir konu sorulmalıdır. * Soruda yabancı ve teknik kelimeler kullanılmamalıdır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  27. Sayfa
  Soru Hazırlamada Uyulması Gereken Kurallar * Soru yönlendirici biçimde sorulmamalıdır. * Soru sayısı çok fazla olmamalıdır. * Kişinin ilgisini çekecek sorular öncelikle sorulmalıdır. * Kodlama için boş yer bırakılmalıdır. * Her kişi için ayrı bir anket formu kullanılmalıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  28. Sayfa
  ARAŞTIRMALARDA HATA KAYNAKLARI 1- Yan Tutma: * Örneklem seçiminde yan tutma. Örn.: tbc. - sosyoekonomik durum. * Deney ve kontrol gruplarını seçerken yan tutma. Örn.: iki ilaç - ağır / hafif hasta. * Veri toplama aşamasında yan tutma. Örn.: Yönlendirici soru sorma, sonucu etkileyecek etkenleri dikkate almama. * Ölçümleri yaparken yan tutma. * Sonuçların yorumlanmasında yan tutma. * Yedek denek yerleştirmek.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  29. Sayfa
  2- Uygun Örnekleme Yöntemi Seçememek: * Olasılıksız örnekleme yöntemi  Zorunlu kalınca * Olasılıklı örnekleme yöntemi  Tecih edilen  3- Yeterli Sayıda Denek Üzerinde Çalışamamak: * Denek sayısı , alınan sonucun güvenilirliği . 4- Kontrol Grubu Kullanmamak: * Elde edilen sonuçlar mutlaka karşılaştırılmalıdır.  style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  30. Sayfa
  5- Farkına Vardırmama İlkesine Uymamak: * Tek taraflı  Hasta grubunu bilmez * İki taraflı  Hasta ve uygulayıcı grubu bilmez. 6- Uygun Ölçü Bulamamak: Örn.: İlacın iyileştirme süresi (ilk 10 saat). 7- Değişkenler Arası İlişkileri Saptamada Başarısızlık: * Bağımlı değişkeni etkileyebilecek önemli değişkenler değerlendirme dışı bırakılmamalıdır. Örn.: Canlı doğum sayısı ve HT artışı (yaş ?). 8- Araştırmayı Standart Koşullarda Yürütememek: * Deneylerin aynı koşullarda tekrarlanması * Anket yönteminde, aynı soruların sorulmasıstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_h

  31. Sayfa
  9- Doğru, Güvenilir ve Eksiksiz Veri Toplayamamak: 10- Uygun Olmayan İstatistiksel Yöntemler Kullanmak: Örn.: Doğum Ölüm  Mutlak sayılarla değerlendirilmez Göç (nüfusa oranlanmalıdır) 11- Karşılaştırılamayacak Durumları Karşılaştırmak: * Karşılaştırılması anlamsız grupları karşılaştırmak. Birey ve yöntemler farklı ise karşlılaştırma anlamsızdır. * Mutlak sayılarla karara varmak. * Hastane başvurularının sonuçlarını topluma genellemek. * Olanaklara bakılmaksızın iki hastane veya bölgeyi karşılaştırmak. 12- Sonuçları doğru yorumlayamamak.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  32. Sayfa
  TABLO ve GRAFİK YAPIM YÖNTEMİ Tablo: Toplanan verilerden elde edilen bulguların yazı metnine başvurmadan, açık ve kolay anlaşılır bir biçimde okuyucuya sunulmasını sağlayan bir araçtır.style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibility

  33. Sayfa
  Tablo Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar 1- Her tablonun bir başlığı olmalıdır (ne, nerede, ne zaman). 2- Kolon (bağımlı) ve satır (bağımsız) başlıkları açık bir biçimde yazılmalıdır. 3- Kolon ya da satırlarda gösterilen ölçekler ve birimler belirtilmelidir (gr., cm., %, gün). 4- Tablo çok karışık ve sıkıcı olmamalıdır. 5- Gerekli yerlerde sayı yanında yüzdelerde konmalıdır. 6- Gereken yerlerde kolon ve satır toplamları verilmelidir.style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  34. Sayfa
  Marjinal Tablo Deneklerin incelenen herhangi bir değişkenin seçeneklerine nasıl dağıldığını gösteren tablodur. Tablo 1. Çocukların Oturdukları Bölgelere Göre DağılımıBölge Çocuk Sayısı % A 27 30.0 B 33 36.7 C 30 33.3 Toplam 90 100.0 style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  35. Sayfa
  Çapraz Tabloİki ya da daha çok değişkenin birlikte incelendiği tablodur. Tablo 2. Eğitim Düzeylerine Göre Aile Planlaması Kullanma DurumuEğitim AP Kullanan % AP Kullanmayan % ToplamOYD 15 25.0 45 75.0 60 İlk 25 41.7 35 58.3 60 Orta 32 53.3 28 46.7 60 Lise 40 66.7 20 33.3 60 Yüksek 48 80.0 12 20.0 60 Toplam 160 53.3 140 46.7 300 style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  36. Sayfa
  Grafik Yapım Yöntemi Grafik, bulguların şekillerle ifade edilerek açık ve kolay anlaşılır bir biçimde okuyucuya sunulmasını sağlayan bir araçtır. * Bilimsel yazılarda grafikler hiçbir zaman tablo yerine geçemezler. Bu yüzden tablo olmadan grafik yapılmamalıdır.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  37. Sayfa
  Grafik Yapımında Dikkat Edilecek Noktalar 1- Her grafiğin bir başlığı olmalıdır (ne, nerede, ne zaman). 2- Eksenlerin neyi ifade ettiği belirtilmelidir. X ekseni  değişken Y ekseni  frekans, oran (%) 3- Grafikte kullanılan ölçekler ve işaretler hakkında açıklayıcı bilgi konulmalıdır. 4- Grafik karışık olmamalıdır.style.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  Grafik Türleri1- Çubuk Grafikler 2- Histogram 3- Dağılım Poligonu 4- Çizgi Grafikler5- Kümülatif Çizgi Grafikler6- Daire Dilimleri Grafiğistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  39. Sayfa
  Çubuk Grafik Frekansların ya da yüzdelerin bir çubukla gösterilmesidir. Çubuğun yüksekliği frekansı ya da yüzdeyi gösterir. Grafik 1. Eğitim Düzeylerine Göre AP Kullanma Durumustyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  Histogram Sürekli değişkenler için çizilir. Alanlar eşit olarak çizilmelidir. Örn.: Grafik 2. Çocukların Boy Uzunluğuna Göre Dağılımıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  41. Sayfa
  Dağılım Poligonu Histogramdaki çubukların orta noktalarından geçecek şekilde çizgilerin çizilmesiyle elde edilir. Dağılım Poligonu Alanı = Histogram Alanı Grafik 3. Çocukların Boy Uzunluğuna Göre Dağılımıstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  42. Sayfa
  Çizgi Grafik Bir değişkenin belirli bir süre içinde gösterdiği değişiklikleri incelemek için çizilen bir grafik türüdür. Örn.: Grafik 4. Kızamık Vakalarının Aylara Göre Dağılımı (1991)style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  Kümülatif (Yığılımlı) Çizgi Grafikler Frekanslardan elde edilen kümülatif sayıların grafikleştirilmiş halidir. S harfi şeklinde bir görüntü verirler. Örn: style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  44. Sayfa
  Daire Dilimleri Grafiği Gelir, harcama, personel v.b. dağılımlarda başvurulan bir grafik türüdür.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

 • 11
  Önizleme: 3 yıl önce

  Bilimsel Araştırma Yöntemleri Sunusu (Pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİBilimsel Araştırma,her hangi bir konuyu tüm detaylarıyla ortaya koymak için yapılan bilimsel çalışmalardır.Bilimsel Çalışmaların,amacına uygun olabilmesi için belli esaslara göre yapılması uygundur.KONUNUN BELİRLENMESİ1KONU ÜZERİNDE VARSAYIM / HİPOTEZOLUŞTURULMASI2KAYNAK TARAMA3NOT ALMA / VERİLERİN (Bilgi)TOPLANMASI,İNCELENMESİ( Sentez )4RAPOR HAZIRLAMA5İlgi duyulan,merak edilen bir konu seçilir.Seçilen konununsınırlarının belirlenmesiaraştırmanın gidişatını kolaylaştırır.Konu ile ilgili ön bilgileriniortaya konulur.Varsayımlar oluşturulur.Konuyla ilgili bilgi / veritoplamak için çeşitli kaynaklararaştırılır.Araştırma yapılırkenkaynakların adı,basım tarihi ve yeri,yazarı,konu ile ilgili bölümlerinsayfa numaralarıyazılırToplanan kaynaklardanelde edilen notlar değerlendirilir,sınıflandırılır.Ve bu arada aklımızdatoplanan bilgilere göre;araştırma öncesi ortayakoyduğumuzHİPOTEZ ile test edilirEdinilen son notlarson bir kez daha kontrol edilir ve rapor metinyazma aşamasına geçilir.Raporu yazarken,Yararlandığımız kaynaklar varsabelirtilmeli,yaptığımız ALINTI’lar varsa DİPNOT gösterilmeli,bilgilerin kolay bulunabilmesi içinDİZİN hazırlanmalıdır.ÖNEMLİ NOTLARARAŞTIRMAÖNCESİARAŞTIRMAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ / ÖrnekKONUNUN BELİRLENMESİ1KONU ÜZERİNDE VARSAYIM / HİPOTEZOLUŞTURULMASI2KAYNAK TARAMA3NOT ALMA / VERİLERİN TOPLANMASI4RAPOR HAZIRLAMA5Konu olarak ben;DÜNYA’DAKİ İKLİMDEĞİŞİKLİKLERİkonusunu seçtim.Dünyadaki İklim Değişikliklerinin,çevreye büyük etkileryaratmaya başladığınıVe şimdiden önlemleralınmazsa milyonlarca insanın ölebileceği varsayımındabulundum.Konu ile ilgili çeşitli haberleri TV ‘dendinledim,not aldım.BBC Kanalı’nda bununla ilgilibelgesel vardı,onu izledim.Bir takım Çevre Dergilerialdım ve konu ile ilgilimakale ve yazıları okudum.Ayrıca,ilimizde akrabam olanÇevre Mühendisi Ahmet Abi ‘dende konu ile ilgili yardım aldım.Topladığım kaynaklardanelde edilen tüm notları değerlendirip,sınıflandırdım.İşe yaramayacak durumdaki bilgilerieledim.Ve bu arada aklımda oluşanbilgilere göre;araştırma öncesi ortayakoyduğum HİPOTEZ ile test ettim.Edinilen son notlarıson bir kez daha kontrol ettim.Kendi yorumlarımı da katarakmetnimi oluşturdum.Metnin sonundaçözüm önerilerimi de sundum.Çalışmamda yararlandığım kaynakları ve dipnotlarıgösterdim.Örnek AraştırmaARAŞTIRMAÖNCESİARAŞTIRMAstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTHer hangi bir konu üzerindearaştırma yapmadan öncesahip olduğunuzön görü,ön bilgi,varsayım,HİPOTEZALINTIDİPNOTKAYNAKÇADİZİNHİPOTEZBen,”Çiçeklerin Kanser Tedavisi Üzerindeki Etkileri”konusunu seçtim.Düşünceme göre Zambak gibi bir takım çiçeklerin kanser tedavisinde kullanılabileceğini düşünüyorum.

  5. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTYaptığımız bir çalışmayabaşka bir yazarın kitabından yapmış olduğumuzekleme,aktarmaALINTIHİPOTEZALINTIDİPNOTKAYNAKÇADİZİNProf.Dr Sırrı Erinç-Türkiye’de Depremler Ankara Üniversitesi Yayınları Cilt 254-Sayfa 37style.visibility

  6. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTDİPNOTHİPOTEZALINTIDİPNOTKAYNAKÇADİZİNHangi kaynağın , hangi sayfalarındanALINTI yapıldığının gösterildiği bölümDipnotlar,genelde sayfaların en alt bölümünde gösterilirProf.Dr Sırrı Erinç-Türkiye’de Depremler Ankara Üniversitesi Yayınları Cilt 254-Sayfa 37Alıntı yapıldığında,alıntının sahibinin kim olduğu DİPNOT ‘ta belirtilmezse,BİLGİ HIRSIZLIĞI yapılmış olur ki,bu durum hiç te hoş değildir. Emek Hırsızlığı ’dır.style.visibility

  7. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTYaptığımız çalışmamızdahangi kaynaklardan yararlanıldığınıngösterildiği bölümDiğer karşılığı Biblografya ‘dır.Kaynakça,genelde kitabınen son sayfasında gösterilirKAYNAKÇAHİPOTEZALINTIDİPNOTKAYNAKÇADİZİNstyle.visibility

  8. Sayfa
  ÖNEMLİ NOTYapılan çalışmadaaradığımız kelime veya kavramınhangi sayfada bulunduğunu gösterenbölümdür.Diğer karşılığı İndeks ‘tir.Dizin,genelde kitabınen son sayfasında gösterilirDİZİNHİPOTEZALINTIDİPNOTKAYNAKÇADİZİN

  9. Sayfa
  KÜTÜPHANELERDE KİTAP BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİKütüphanelere gidip istediğimiz kaynakları kolayca bulabiliriz.63.0895KUŞOĞLU , Sevinç Osmanlı Sultanlarıİstanbul Timaş yayınları2010 / 485 Sayfa ; 21 x 15 cmISBN 975-9061-00-7Yazarın Soyadına Göre Kitap AramaKitap Adına Göre Kitap AramaKütüphaneKayıt BilgileriKitabın Basıldığı YerKitabın Basımı Yapıldığı YılKitapla İlgili Diğer BilgilerYazarın Soyadı ve AdıKitabın AdıKitabın Sayfa SayısıKitabın Ebatları (Boyutları)Yazarın Soyadına Göre Kitap Arama

  10. Sayfa
  Kütüphanelere gidip istediğimiz kaynakları kolayca bulabiliriz.63.0895OSMANLI SULTANLARI Sevinç Kuşoğluİstanbul Timaş yayınları2010 / 485 Sayfa ; 21 x 15 cmISBN 975-9061-00-7Yazarın Soyadına Göre Kitap AramaKitap Adına Göre Kitap AramaKütüphaneKayıt BilgileriKitabın Basıldığı YerKitapla İlgili Diğer BilgilerKitabın AdıKitabın YazarıKitabın Sayfa SayısıKitabın Ebatları (Boyutları)KÜTÜPHANELERDE KİTAP BİLGİ FİŞİ ÖRNEĞİKitap Adına Göre Kitap Arama

 • 9
  Önizleme: 3 yıl önce

  Tubitağın haırlamış olduğu bilimsel araştırma basamakları sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  TÜBİTAK ‘’ Bilim Fuarları ‘’ öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir konu üzerine bilimsel araştırma projeleri yaparak sonuçlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlar.

  3. Sayfa
  Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarakbir deneyin, bir araştırmanın, bir koleksiyonun ya da bir buluşun sunulmasıdır. BİLİMSEL PROJE NEDİR?

  4. Sayfa
  ARAŞTIRMA PROJELERİ Aşamaları: 1) Araştırma sorusunu bulma 2) Tasarlama 3) Veri toplama ve yorumlama 4) Sunum

  5. Sayfa
  ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME PROJELERİ Aşamaları: 1) Fikir oluşturma 2) Ürün tasarlama 3) Deneme- geliştirme

  6. Sayfa
  BİLGİ- ARAŞTIRMA PROJELERİ Aşamaları: 1) Araştırma konusu belirleme 2) Araştırma- tasarlama 3) Bilgi toplama ve sentezleme 4) Sunum

  7. Sayfa
  Bilimsel yöntem, - Problemin veya sorunun belirlenmesi - Araştırma( veri toplama ) - Hipotez - Deney - Sonuç ve değerlendirme basamaklarından oluşur..

  8. Sayfa
  Proje Konusu BulmakProjenize ilgi duyduğunuz bir konu belirleyerek başlayabilirsiniz.

  9. Sayfa
  Problem ( Araştırma Konusu)‘’Bitki büyümesinde mıknatıs etkili midir?

  10. Sayfa
  Araştırma soruları: - Bitki büyümesinde hangi faktörler etkilidir? - Bitki büyümesinde en etkili olan faktör hangisidir? - Bu faktörlerin miktarlarının azaltılması büyümeyi hangi yönde etkiler? - Bitki köklerine yakın bir yere mıknatıs yerleştirsem mineralleri köke yakın bölgeye toplar mı?

  11. Sayfa
  Araştırma Yapmak 1- Konuyla ilgili kitap, dergi, ansiklopedi, broşür, internet, film ses kaydı, fotoğraf, resim ve afiş gibi yazılı, sözlü ya da görsel her türlü materyali kaynak olarak kullanabilirsiniz. 2- Araştırmanız sırasında konuyla ilgili uzmanlarla görüşebilirsiniz. 3- Üniversiteler, müzeler, laboratuarlar, hayvanat bahçeleri,tıp merkezleri, botanik bahçeleri vb. kurum ve kuruluşlara gidebilirsiniz. 4- Öğretmenlerinizden ve ailenizden destek isteyebilirsiniz

  12. Sayfa
  Hipotez KurmakHipotez probleminize bulduğunuz geçiçi çözüm yoludur.Deneylerle sınanıp doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. ‘’ Mıknatıslar topraktaki mineralleri köke yakın bölgelere toplar böylece kök minerallerden daha fazla yararlanır ve büyüme hızlanır.’’

  13. Sayfa
  Deney ve Gözlem Zamanı Hipotezinizi sınamak ve tahminlerinizin doğru olup olmadığını anlamak için bir deney tasarlamanız, gözlem ve analizler yapmanız gereklidir. Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın.

  14. Sayfa
  Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak yapılan deneylere “kontrollü deney” denir..

  15. Sayfa
  Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değişken, “bağımsız değişken”dir. ‘’ Bitki deneyinde bağımsız değişken nedir?’’

  16. Sayfa
  “Bağımlı değişken” ise, deneylerde bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen materyaldir ve ölçülebilir..

  17. Sayfa
  Her şeyin hazır olduğunu düşünüyorsanız deney zamanı gelmiş demektir. Zamanı en etkin şekilde kullanarak deneye başlayabilirsiniz.

  18. Sayfa
  Veri Toplama,Değerlendirme ve SonuçPek çok deneyde veri, sayılardan oluşur ve bağımlı değişkenin değişimini yansıtır.

  19. Sayfa
  Mıknatıs deneyinde bitkinin boyunda oluşandeğişimin eşit zaman aralıklarında ölçülerek kaydedilmesi veri toplamaktır. Ne kadar çok veri elde ederseniz hipotezinizi destekleme veya çürütme yolunda o kadar iyi çalışmış olursunuz.Verinin çokluğu deneyi en doğru sonuca yaklaştırır

  20. Sayfa
  Bilim insanları çoğunlukla hipotezlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda araştırmaya baştan başlayarak yeni bir hipotez oluştururlar. Hipotezlerinin doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.

  21. Sayfa
  Proje Posteri HazırlamaBir anlamda bütün projenin özeti olan ve projenin yapılış aşamalarını anlatan bu poster, projenin başarılı olup olmadığının da göstergesidir

  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa
  Bilimsel bir proje hazırlarken çalışmalarınızı aşağıdaki soruları dikkate alarak planlayabilirsiniz. 1. Hangi konuda araştırma yapmayı planlıyorsunuz? 2. Bulduğunuz konuyla ilgili hangi araştırma sorularını belirlediniz? 3. Bulduğunuz konuyu nasıl araştırmayı düşünüyorsunuz? 4. Projenizin amacını birkaç cümleyle özetler misiniz? 5. Hipotez ya da hipotezleriniz nedir? 6. Bağımsız değişken(ler)inizi tanımlayın ve deneyin sonuçlarını nasıl etkilediğini belirtin.

  25. Sayfa
  7. Deneyinizin bağımlı değişkeni nedir? Bağımlı değişkenin değişimini nasıl ölçtünüz?8. Deneyi nasıl yaptığınızı ve nasıl bir yöntemuyguladığınızı anlatın.9. Deneyin/yöntemin sonuçlarını anlatın.10. Sonuçları sunuş şeklinizi belirleyin. Nedenlerini açıklayın.11. Deney/yöntem sonuçlarının hipotezi doğrulayıp doğrulamadığını açıklayın.

  26. Sayfa
  Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1. Reklamlarda veya medyada bilimsel deney olarak sunulan sonuçlar her zaman gerçeği bütünüyle yansıtmayabilir ve doğru sonuçların elde edilmesi çok hassas ve pahalı araçları gerektirebilir. Dolayısıyla proje fikrinizin gerçekleştirilebilir olmasına dikkat etmeniz gerekir. 2. Öğretmeninizle iletişim halinde çalışmaya ve onun önerilerini dikkate almaya özen gösterin. 3. Projenize başlamak için son anı beklemeyin, zamanı etkili kullanın.Bunun için bir çalışma takvimi hazırlayabilirsiniz. 4. Yeterli bilgi içermeksizin sadece göze hoş gelen sunumların izleyicileri etkilemeyeceğini ve onlara bir katkıda bulunmayacağını aklınızdan çıkarmayın.

  27. Sayfa
  5. Projenizde eğer deney/gözlem yapıyorsanız, deney/gözlem sonuçlarını, hipoteze uyumlu hale getirmek için değiştirmeyin. 6. Kendi projenizde kendiniz çalışın. İhtiyaç duyduğunuzda yardım alın ama bunun sınırlı olmasına dikkat edin. 7. Kendi üretkenliğinizi kullanın. 8. Yaşınıza, sınıfınıza ve bilgi düzeyinize uygun projeler seçin. 9. Sizi ilgilendiren, çalışırken hoşlanacağınız konuları tercih edin. Yeni bilgiler öğrenmeye açık olun. 10. Bilimsel yöntem kullanın.

  28. Sayfa
  Hadi bakalım kolay gelsin….

  29. Sayfa


Bilimsel Araştırma Basamakları Videoları

 • 21
  2 yıl önce

  Bilimsel Araştırma Basamakları konu anlatımı videosu

Bilimsel Araştırma Basamakları Soru & Cevap

 • 16

  3 yıl önce

  Soru : bilimsel araştırma basamaklarını yazınız .
  Bilimsel araştırma basamakları nelerdir

  2 yıl önce
  yarın yazılım var ama hiç anlamadım
  3 yıl önce
  1. Problemi Görme – Gözlem ve Araştırma Konusunun Belirlenmesi
  2. Araştırma Problemini Tanımlama
  3. Konuyla İlişkili Kaynakların Taranması
  4. Hipotezlerin Yazılması
  5. Araştırma Yöntem ve Modelini Belirleme
  6. Verilerin Toplanması ve Analizi
  7. Araştırmanın Sonuçlandırılması ve Araştırma Raporunun Yazılması
 • 7

  3 yıl önce

  Soru : Bay araştırir makine mühendisi olarak çalıştığı işyerinde üretim planlaması amacıyla birim üretim zamanları ( saat/birim) birim işçilik (saat/birim) toplam işgücü ve kullanılabilir makina zamanları göz önüne alarak bilimsel olarak üretim planlaması yaptığı söylenmektedir buna gore; bay araştırır in yapmış olduğu çalışmanın bilimsel bır çalışma olduğu söylenebilir mi? Açıklayin , bay araştırın yerinde sizinle olsanız ne yaparsınız?

 • 6

  2 yıl önce

  Soru : BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI KISACA nedir ve 5 ad örnek
  bunları rica ediyorum

  1 yıl önce
  Aynen aynı cevaplama
 • 0

  2 yıl önce

  Soru : bilimsel araştırma basamaklarıyla ilgili 1'er cümle

  1 yıl önce
  hiçbir fikrim yok:d
 • 0

  2 yıl önce

  Soru : meraba arkadaşlar bizler neden sosyal bilgiler öğreniyoruz

Bilimsel Araştırma Basamakları Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Bilimsel araştırma yöntemleri şeması
İlgili Yazılar
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)